telka
youtube

archÍV tvzemplin.sk

TV ZEMPL͍N | 08.03.2016

16.03.2016 11:31

• Správy z Východu • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • Doma v cudzine • Like IT • Od srdca k srdcu • Bývajme bezpečne • Travel magazín • Vypápenie obce Kalište • Magazín Mediálka TV • Rádiožurnál

TV ZEMPL͍N | 01.03.2016

09.03.2016 10:53

• Správy z Východu • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • Prešovský magazín • Kormidlo • Od srdca k srdcu • Travel magazín :: Nin • Bývajme bezpečne • PSK Magazín • Magazín Mediálka TV • Zdravo

TV ZEMPLÍN | 23.02.2016

03.03.2016 10:31

• Správy z Východu • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • Magazín Mediálka TV • Od srdca k srdcu • Like IT • Bývajme bezpečne • Travel magazín :: Zadar • AutoMotoNews • Route 66 • Dobré rady starej mamy • Slovenský raj

TV ZEMPLÍN | 16.02.2016

24.02.2016 09:48

• Správy z Východu • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • Workshop 2015 • Bývajme bezpečne • Regiožurnál • Like IT • AutoMotoNEWS • Zdravo • Hrad Ľubča • Dobré správy starej mamy • Romaňi Deka • Pome do kina

TV ZEMPLÍN | 09.02.2016

19.02.2016 09:35

• Správy z Východu • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • City Lady

TV ZEMPLÍN | 02.02.2016

09.02.2016 09:07

• Správy z Východu • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • Bývajme bezpečne • Túlavá kamera • PSK magazín • Chcem zmenu

TV ZEMPLÍN | 26.01.2016

02.02.2016 09:08

• Zemplínske noviny • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • Themis 2016 • Auto Moto NEWS

TV ZEMPLÍN | 19.01.2016

27.01.2016 11:02

• Zemplínske noviny • Sobranský magazín • Noviny Mistral • Gréckokatolícky magazín • Zelená pre Slovensko 15 • Ivan Palúch - dokument • Ovce • Bývajme bezpečne