telka
youtube

archÍV tvzemplin.sk

V Chorvátsku zasadala Svetová rada Rusínov

20.10.2014 14:41

Jej zástupcovia rokovali o viacerých dôležitých bodoch týkajúcich sa Rusínov.

SOBRANSKÝ MAGAZÍN 15.vydanie

16.10.2014 21:17

V Sobranciach bola za účasti dvoch biskupov slávnostne posvätená socha Sv. Michala Archanjela.

FS Stropkovčan vystúpil v Taliansku

15.10.2014 15:47

Prezentoval tak nielen mesto, ale i Slovensko. Tance a spevy, ktoré mladí folkloristi predviedli zaujali talianske publikum.

Svetlo sveta uzrel multimediálny sprievodca KDO

15.10.2014 00:22

Karpatsko- duklianska operácia je dôležitou dejinnou udalosťou, o ktorej boli informácie zaznamenané najmä v knižnej podobe.

Behom poukázali na spolupatričnosť a priateľstvo

14.10.2014 22:10

Rímskokatolícky kňaz Peter Gombita a pán Ladislav, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii sa rozhodli zabehnúť takmer 1000 km z Ašu až na Duklu.

Výstava fotografií Dušana Ignáca

14.10.2014 17:55

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku.

Posvätili ikony v pravoslávnom chráme

10.10.2014 11:40

Pravoslávny chrám svätej Trojice vo Svdníku sa podarilo slávnostne rozpísať ikonami. Tie realizovali ikonopisci zo Srbska.

Pirohy 2014

01.10.2014 23:36

Svidnícky skanzen každoročne začiatkom septembra ožíva podujatím, ktoré je zamerané na zachovávanie ľudových tradícií a ktorej súčasťou je i súťaž vo varení pirohov.