telka
youtube

archÍV tvzemplin.sk

MDD vo Svidníku

21.06.2013 07:40

Vo Svidníku sa konal Medzinárodný deň detí, ktorý ponúkal množstvo zábavy pre deti zo základných a materských škôl.

Motokrosové preteky

21.06.2013 07:32

W+S Welding Cup je názov obľúbeného motokrosového preteku. Tento rok sa konal jeho 2. ročník. Celkovo sa ho zúčastnilo 190 pretekárov zo Slovenska a Ukrajiny.

MDD v Giraltovciach

20.06.2013 13:15

"Spájať srdcia pre zdravie - Deti deťom" Takto znelo krédo oslavy dňa detí v Giraltovciach.

Olympiáda materských škôl v Michalovciach

20.06.2013 12:46

14. júna sa v Michalovciach konal 12. ročník mestskej športovej olympiády materských škôl. V tomto roku sa konala v areáli Materskej školy na Leningradskej ulici v Michalovciach.

Supercyklista a supervodič

19.06.2013 08:22

Stredná priemyselná škola v Snine organizovala v poradí už 14. ročník súťaže, ktorej hlavným cieľom je vzbudiť záujem o bezpečnosť cestnej premávky u mladej generácie.

Tlačová konferencia v Humennom

19.06.2013 08:04

V Humennom sa konala tlačová konferencia, na ktorej predstavitelia mesta riešili 4 základné body. A to rozpočet mesta, detské ihriská, požiadavky občanov a taktiež podali vyjadrenie k podanej petícii občanov.

Športová olympiáda základných škôl

18.06.2013 11:35

14. júna sa v obci Trhovište konal 7. ročník športovej olympiády. Zúčastnilo sa jej 7 škôl z obcí mikroregiónu Poondavie.

VII. sympózium neurológov a neurochirurgov

18.06.2013 10:50

V dňoch 13. a 14. júna sa na Zemplínskej Šírave konalo 7. sympózium neurológov a neurochirurgov. Základnou myšlienkou stretnutia bola výmena informácií a skúseností medzi odborníkmi zo Slovenska a z Českej republiky.